Bass, Bässer, Głyks-Gefühle: Kinga Głyk – junge netzpopuläre Bassistin aus Polen imponiert mit dicken Saiten

Kinga Głyk: Dream, Warner Music 190295757526  www.warnermusic.de

Am Mikrofon: Sarah Seidel

Aktueller Song:
Lädt
Lädt
Lädt - Lädt
Lädt - Lädt
mit