Podcast Live Jazz - mit UnbedingT

Jörg Schippa

UnbedingT - 'Zirkus Bizarr' || Jürgen Kupke, cl | Florian Bergmann, bcl | Jörg Schippa, g | Christian Marie, dr | Leibnitz International Jazz Festival, Weinkeller Schloss Seggau, Österreich, September 2021 (Sendung vom 12.11.)