Am Mikrofon: Daniella Baumeister

Heute mit: Shalosh: Broken Balance | Jarry Singla Eastern Flowers: Tendu | Juliana da Silva: Vai Samba Meu

Sendung: hr2-kultur, "Jazz Now", 12.11.2020, 22:30 Uhr.

Aktueller Song:
Lädt
Lädt
Lädt - Lädt
Lädt - Lädt
mit