Am Mikrofon: Martin Kersten

Heute mit: Marie Spaemann & Christian Bakanic: Metamorphosis | Gabrio Baldacci: Nina | Brandi Disterheft: Surfboard

Sendung: hr2-kultur, "Jazzgroove", 22.12.2020, 22:30 Uhr

Aktueller Song:
Lädt
Lädt
Lädt - Lädt
Lädt - Lädt
mit