Am Mikrofon: Guenter Hottmann

heute mit: Kira Linn’s Linntett (feat. Jorge Rossy / Domenic Landolf): A Traveller’s Tale | Daniel Humair: Drum Thing | Simon Moullier: Spirit Song | Lawrence Sieberth Quartet: An Evening In Paris | Raf Vertessen (feat. Adam O’Farrill / Anna Webber): LOI |

Sendung: hr2-kultur, "Jazz Now", 22.10.2020, 22:30 Uhr

Aktueller Song:
Lädt
Lädt
Lädt - Lädt
Lädt - Lädt
mit