Am Mikrofon: Jürgen Schwab

Heute mit: Florian Ross & Lucas Leidinger: Checks & Balances | Barry Altschul's 3Dom Factor feat. John Irabagon & Joe Fonda: Long Tall Sunshine | Irène Schweizer & Hamid Drake: Celebration

Sendung: hr2-kultur, "Jazz Now", 19.04.2021, 22:30 Uhr

Aktueller Song:
Lädt
Lädt
Lädt - Lädt
Lädt - Lädt
mit